Резултати од екстерни испити од државната матура - јунска сесија 2013/2014 год.

PDFПечатиЕ-пошта

Македонски јазик и литература  ТУКА

Англиски јазик  ТУКА

Германски јазик  ТУКА

Математика  ТУКА

Хемија  ТУКА

Физика  ТУКА

Биологија  ТУКА

Филозофија  ТУКА

Историја  ТУКА

Бизнис  ТУКА

     Кандидатите кои полагале имаат право на приговор доколку сметаат дека е направен превид при вреднувањето на тестот. Приемот на приговорите се врши до 17.07 2014 год. до 15 часот.

Формулар на приговор ТУКА

Упатство за поднесување приговор ТУКА

Примерок од пополнета уплатница ТУКА

Вторник, 15 Јули 2014 10:37


 

СОППШТЕНИЕ

PDFПечатиЕ-пошта

Свидетелствата за завршена година ќе се доделуваат на 04.07 (петок) 2014 год.

за I и II година во 9:30 часот

за III година во 10:00 часот

Четврток, 03 Јули 2014 09:10


 

Резултати од екстерното проверување на учениците од I, II и III година

PDFПечатиЕ-пошта

Резултатите од екстерното проверување на учениците од I, II и III година можете да ги преземете ТУКА

Приговорите се поднесуваат од 25 до 27 јуни 2014 год. од 8 до14 часот кај педагогот на училиштето.

Формулар за приговор ТУКА

Упатство за поденсување приговор ТУКА

Вторник, 24 Јуни 2014 09:16


 

Распоред за полагање на интерните испити од државната матура на 20.06 2014 год.

PDFПечатиЕ-пошта

Полагањето ќе се спроведе на 20.06 2014 год. со почеток во 10 часот, освен практичниот дел од испитот по информатика.

Кандидатите да бидат пред просторијата во која се полага испитот најмалку 15 минути предзапочнување на испитот. Задолжително да се носи документ за идентификација!

Распоредот на простории за полагање можете да го преземете ТУКА

Распоредот на групи за полагање можете да го преземете ТУКА

Понеделник, 16 Јуни 2014 10:36


   

Страница 1 од 26

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 1 гостин присутни