Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Успех на Државниот натпревар по физика

PDFПечатиЕ-пошта

На 49-от  Државен натпревар по физика одржан на 07.05.2016 на Институтот за физика при ПМФ во Скопје, ученичката Марија Мојсовска од трета година од нашето училиште освои трета награда под менторство на проф. Виолета Никовска, и со тоа обезбеди учество во тимот за селекција на ученици кои ќе ја претставуваат  Република Македонија на Светската Олимпијада по физика во Швајцарија.


Вторник, 10 Мај 2016 13:14


 

Посета на средношколци од Шведска на Охридската гимназија

PDFПечатиЕ-пошта

Во текот на изминатата седница се реализираше посета на шведските средношколци на Охридската гимназија „Св.Климент Охридски" како дел од веќе традиционалната соработка помеѓу училиштата од двете земји. Вљубеник во Македонија од каде е по потекло, проф.Љупчо Ларс Ралевски, ентузијаст е да ги запознае своите ученици и колеги од Naverlönnskolan oд Svedala со нашите убавини, но и нашиот образовен систем. Домаќините од гимназијата ги прошетаа гостите низ кабинетите, во спортската сала се одигра пријателски одбојкарски натпревар, а покрај тоа гостите имаа прилика да ги проследат и подготовките за претстојната матурска парада. Посетата прерасна во спонтана дружба која продолжи и надвор од училишниот двор. Се очекува и нашата возвратна посета во иднина.


Вторник, 10 Мај 2016 06:51


 

Oдбележана 400-годишнината од смртта на Шекспир

PDFПечатиЕ-пошта

Во рамки на глобалниот проект “Shakespeare Lives” ширум светот со кој се одбележува 400-годишнината од смртта на Шекспир и Денот на книгата, на истиот му се приклучува и нашата гимназијата „Св.Климент Охридски” како дел од ASP UNESCO училишната мрежа со цел на промоција на цивилизациските вредности и наследството на Шекспир за целото човештво.

Неговите дела извршиле силно влијание и биле вистинска инспирација за плејада писатели, композитори, режисери, балетски кореографи, сликари и останатите уметнички дејци подоцна. Длабоката психолошка анализа на ликовите на Шекспир значително влијаеле и на големиот Сигмунд Фројд и на неговата подоцнежна психоаналитичка теорија.

И ден денес, тој продолжува да не инспирира !

Денес група ученици подготвија пригодна програма, читање сонети, презентација на историските факти од животот на Шекспир и делови од познатите драми „Ромео и Јулија" и Отело".


Четврток, 21 Април 2016 13:29


 

Успех на Регионалниот натпревар по англиски јазик

PDFПечатиЕ-пошта

На 16.04.2016 год. на одржаниот општински и регионален натпревар по англиски јазик учениците од ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид ги освоија првите три места и тоа: Христијан Петровски - второ место на општински и прво на регионален, Владо Војдановски - прво место на општински и второ место на регионален, под менторство на Ленче Ристевска, и Анастасија Андрееска - трето место под менторство на проф. Ана Топенчарова Коваческа. Со ова тројцата уценици се плазираа на државниот натпревар кој ќе се одржи во Скопје на 07.05.2016 год.

Понеделник, 18 Април 2016 06:53


 

Интерен оглас за упис во I година во учебната 2016/2017 година

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година од Министерот за образование на Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици  во Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, распишува
И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С
за спроведување на Конкурсот за запишување
ученци во I година во учебната 2016/2017 година
I. БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА ПО ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ
Во I година во првиот  уписен рок во ОСУ"Св.Климент Охридски" - Охрид ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки  со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за
- гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки, 60 миниумум поени
II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Услови за запишување на учениците се:
- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години
- да се определиле за план и програма за гимназиско образование
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас
III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува
од училиштето и истата е бесплатна);
- оригинални сведителства од VI до IX одделение;
- извод од матичната книга на родните(без оглед на датумот на издавање);
Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават нострифицирани документи.
Учениците кои се во постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија поднесуваат со документите и потврда од Министерството за внатреши работи.
Учениците кои се запишуваат за вториот европски јазик се определуваат помеѓу  англискиот, францускиот, германскиот и италијанскиот  јазик, а првиот европски јазик е јазикот  кој го изучувал во основното училиште. Првиот и вториот европски  јазик се наведуваат во пријавата.
IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето  во јунскиот  уписен рок ќе се врши на  28 и 29 јуни 2016 година ,  а резултатите од  запишаните и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни 2016 година.
Доколку е потребно, квалификационото тестирање ќе се организира на 1 јули 2016 година, а резултатите ќе се објават на 2 јули 2016 година.
Пријавувањето треба да се врши лично од ученикот или родителот, односно старателот.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на ученици се:
- среден успех на ученикот од VI до IX одделение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 50 поени.
- среден успех на ученикот постинат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик, математика и историја). По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 20 поени.
- дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од: мајчин јазик, странски јазик, математика и историја. По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
- среден успех на ученикот од поени добиени за поведение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој оглас може да добие најмногу 80  поени.
За да се запишат учениците во ОСУ "Св.Климент Охридски " - Охрид треба да има освоено по сите критериуми  најмалку 60 поени .
Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во средното училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно огласот.
Учениците кои ја повторуваат I година направо можат да се запишат во првиот уписен рок, во истиот профил на образование, а оние што ќе повторат на поправниот испит можат да се запишат во вториот уписен рок, во спротивно го губат правото на упис.
НАПОМЕНА:
Учениците кои нема да бидат примени, треба лично да ги подигнат документите, најкасно наредниот ден по објавувањето на ранг листата. Доколку документите не ги подигнат кандидатите во рок од 3 дена, Училиштето истите ги враќа по пошта препорачано.
15.04 2016 год.                                                                               УЧИЛИШНА КОМИСИЈА
Охрид                                                                                         ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ
                                                                                                                       Претседател,
                                                                                                                     Звонко Трпески

Понеделник, 18 Април 2016 06:48


 

Страница 1 од 39

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 6 гости присутни