Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

СООПШТЕНИЕ

PDFПечатиЕ-пошта

Се известуваат вработените и учениците дека неодработените часови од 07.04 2015 год. со III и IV година ќе се одработат на 25.04 (сабота) со почеток во 7.30 часот со распоред на часовите од вторник.

Среда, 22 Април 2015 09:07


 

Интерен оглас за упис во I година во учебната 2015/2016 година

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2015/2016 година од Министерот за образование на Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици  во Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, распишува
И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С
за спроведување на Конкурсот за запишување
ученци во I година во учебната 2015/2016 година
I. БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА ПО ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ
Во I година во првиот  уписен рок во ОСУ"Св.Климент Охридски" - Охрид ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки  со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за
- гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки, 60 миниумум поени
II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Услови за запишување на учениците се:
- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години
- да се определиле за план и програма за гимназиско образование
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас
III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува
од училиштето и истата е бесплатна);
- оригинални сведителства од VI до IX одделение;
- извод од матичната книга на родните(без оглед на датумот на издавање);
Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават нострифицирани документи.
Учениците кои се во постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија поднесуваат со документите и потврда од Министерството за внатреши работи.
Учениците кои се запишуваат за вториот европски јазик се определуваат помеѓу  англискиот, францускиот, германскиот и италијанскиот  јазик, а првиот европски јазик е јазикот  кој го изучувал во основното училиште. Првиот и вториот европски  јазик се наведуваат во пријавата.
IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето  во јунскиот  уписен рок ќе се врши на  22 и 23 јуни 2015 година ,  а резултатите од  запишаните и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни 2015 година.
Доколку е потребно, квалификационото тестирање ќе се организира на 25 јуни 2015 година, а резултатите ќе се објават на 26 јуни 2015 година.
Пријавувањето треба да се врши лично од ученикот или родителот, односно старателот.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на ученици се:
- среден успех на ученикот од VI до IX одделение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 50 поени.
- среден успех на ученикот постинат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик, математика и историја). По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 20 поени.
- дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од: мајчин јазик, странски јазик, математика и историја. По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
- среден успех на ученикот од поени добиени за поведение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој оглас може да добие најмногу 80  поени.
За да се запишат учениците во ОСУ "Св.Климент Охридски " - Охрид треба да има освоено по сите критериуми  најмалку 60 поени .
Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во средното училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно огласот.
Учениците кои ја повторуваат I година направо можат да се запишат во првиот уписен рок, во истиот профил на образование, а оние што ќе повторат на поправниот испит можат да се запишат во вториот уписен рок, во спротивно го губат правото на упис.
НАПОМЕНА:
Учениците кои нема да бидат примени, треба лично да ги подигнат документите, најкасно наредниот ден по објавувањето на ранг листата. Доколку документите не ги подигнат кандидатите во рок од 3 дена, Училиштето истите ги враќа по пошта препорачано.
14.04 2015 год.                                                                               УЧИЛИШНА КОМИСИЈА
Охрид                                                                                         ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ
                                                                                                              Претседател,
                                                                                                            Звонко Трпески

Понеделник, 20 Април 2015 07:25


 

Бронзени медалји на Македонската математичка олимпијада и Европската математичка олимпијада

PDFПечатиЕ-пошта

На 04.04.2015 година во Универзитетот ФОН-Скопје, се одржа Македонската математичка олимпијада 2015, за учениците од средното образование. Теодора Бујароска и Виктор Домазетоски ученици во IV година во ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид  под менторство на професор Валентин Чачор освоија бронзени медалји.

Во периодот од 14 до 20 април во Минск, Белорусија се одржа 4-тата Европска Женска Математичка Олимпијада -EGMO 2015 на која учестваше 4-член тим што ја претставува Македонија во состав Теодора Бујароска, Теа Стоилкоска, Сања Симоновиќ и Анастастија ТрајановаТеодора Бујароска ученик во ОСУ Св Климент Охридски -Охрид под менторство на професор Валентин Чачор освои бронзен медал .

Понеделник, 20 Април 2015 07:08


 

СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИТЕ

PDFПечатиЕ-пошта

Се известуваат матурантите дека со новонастанатите измени е додадена можноста за полагање на ФИЛОЗОФИЈА како втор изборен предмет од редот на екстерните предмети од државната матура. Доколку учениците сакаат да извршат измени во поднесените пријави за полагање матура тоа можат да го направат на 15 и 16 април 2015 год.

ПРИЈАВА за јазично-уметничко подрачје ТУКА

ПРИЈАВА за општествено-хуманистичко подрачје ТУКА

ПРИЈАВА за природно-математичко подрачје ТУКА

 Вторник, 14 Април 2015 08:36


 

Признание за Охридската гимназија од Британскиот Амбасадор во Македонија

PDFПечатиЕ-пошта

Во рамки на проектот „Со креативност и младински активизам против говорот на омраза“,  ОСУ „Св. Климент Охридски“ учествуваше танцувачка точка на која настапија 20-тина ученици од охридската гимназија. На конкурсот „Со креативност и младински активизам против говорот на омраза”, идејата на учениците на охридската гимназија „Св.Климент Охридски“ за изведба на флеш моб - јавниот перформанс е наградена и избрана за реализација. Се работи за проект во организација на Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и покровителство на британска амбасада.

Проектот е наменет за подигнување на јавната свест за говорот на омраза, а идејата е учениците преку танц на градскиот плоштад да испратат позитивна порака против говорот на омраза. Кореографијата на танцот е на Кате Бујароскам а настанот се реализира со поддршка на Општина Охрид и Лабино продукција.

За својот придонес во проектот гимназијата доби признание од Македонскиот институт за медиуми и Британскиот амбасадор , неговата екселенција Чарлс Гарет.

Среда, 01 Април 2015 13:13


 

Страница 1 од 21

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 1 гостин присутни